dominicus basconcert concertagenda2 Zomerkamp 2016, Lage Vuursche Zomerkamp 2016, Lage Vuursche Zomerkamp 2016, Lage Vuursche Zomerkamp 2016, Lage Vuursche Zomerkamp 2016, Lage Vuursche Zomerkamp 2016, Lage Vuursche Zomerkamp 2016, Lage Vuursche Zomerkamp 2016, Lage Vuursche Zomerkamp 2016, Lage Vuursche 25.08.2016 Contrabassen buiten 24.08.2016 Zomerkamp strijkers buiten 24.08.2016 Zomerkamp strijkers buiten 2 24.08.2016 Zomerkamp strijkers buiten 1 24.08.2016 Zomerkamp koper buiten home12a home12b orkest8 orkest7 orkest6 orkest5 orkest4 orkest2 home4 home2 home1 concert5 concert4 concert3 concert2 concert1 Oosterkerk, Hoorn, 14 maart 2015 Oosterkerk, Hoorn, 14 maart 2015 Dominicuskerk, 21 februari 2016 Dominicuskerk, 21 februari 2016 Zomerkamp 2016, Lage Vuursche Muziekgebouw aan het IJ, 30 augustus 2015 Muziekgebouw aan het IJ, 30 augustus 2015 Houtblazers, Muziekgebouw aan het IJ Koperblazers, Muziekgebouw aan het IJ Slagwerkgroep, Muziekgebouw aan het IJ Zomerkamp 2016, Lage Vuursche

Op deze pagina staat alle informatie m.b.t. de status van culturele ANBI  ("Algemeen Nut Beogende Instelling") status van de Stichting Noordhollands Jeugdorkest.

De Stichting is officieel bij de belastingdienst geregistreerd als culturele ANBI. Zie http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/

Naam:

Stichting Noordhollands Jeugdorkest

RSIN/Fiscaal nummer:

80501 8451

Contactgegevens:

Adres: p/ a Ilse Verstappen
Kloveniersburgwal 121
Amsterdam

Email: info@nhjo.nl

Kvk nr.  41238916

Statutaire zetel: Alkmaar

Doelstelling:

‘de ontwikkeling te bevorderen van een niet professioneel jeugdsymfonieorkest en eventueel een jeugdkoor, samen te stellen uit jongeren tot een leeftijd van ongeveer vijfentwintig jaar en voorts het stimuleren van het musiceren en het waarderen van muziek door de jeugd. De stichting heeft haar werkgebied in de gehele provincie Noord Holland’. (statuut, artikel 2)

Beleidsplan:

zie het (concept) beleidsplan 2014: Beleidsplan NHJO concept 2014

 

Bestuurssamenstelling/namen bestuurders:

mw M.A.F. M Gouwetor (voorzitter),

dhr P.J. Aartsen (penningmeester)

mw. I. Verstappen (secretaris)

dhr B. Hendriksen (bibliothecaris)

mw C. Meijers (artistiek beleid)

 

Beloningsbeleid:

De Stichting heeft geen personeelsleden in dienst maar werkt uitsluitend met vrijwilligers. Bestuursleden en vrijwilligers kunnen slechts in aanmerking komen voor vergoeding van zakelijk gemaakte kosten en conform fiscale wet- en regelgeving.

Verslag uitgeoefende activiteiten:

Het verslag over 2014 kunt u hier downloaden of inzien: Inhoudelijk jaarverslag 2015-2016.

 

Financiële verantwoording:

Deze verantwoording t/m 2016 wordt momenteel opgesteld en daarna op deze pagina gepubliceerd. Voor het financieel jaarverslag 2015 zie  Jaarrekening 2015 NHJO en de bijbehorende Toelichting bij de Jaarrekening. De jaarrekenings is gecontroleerd door een kascommissie: Verslag kascommissie.