Op deze pagina staat alle informatie m.b.t. de status van culturele ANBI  ("Algemeen Nut Beogende Instelling") status van de Stichting Noordhollands Jeugdorkest.

De Stichting is officieel bij de belastingdienst geregistreerd als culturele ANBI. Zie http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/

Naam:

Stichting Noordhollands Jeugdorkest

RSIN/Fiscaal nummer:

80501 8451

Contactgegevens:

Adres: p/ a Ilse Verstappen
Kloveniersburgwal 121
Amsterdam

Email: info@nhjo.nl

Kvk nr.  41238916

Statutaire zetel: Alkmaar

Doelstelling:

‘de ontwikkeling te bevorderen van een niet professioneel jeugdsymfonieorkest en eventueel een jeugdkoor, samen te stellen uit jongeren tot een leeftijd van ongeveer vijfentwintig jaar en voorts het stimuleren van het musiceren en het waarderen van muziek door de jeugd. De stichting heeft haar werkgebied in de gehele provincie Noord Holland’. (statuut, artikel 2)

Beleidsplan:

zie het (concept) beleidsplan 2014: Beleidsplan NHJO concept 2014

 

Bestuurssamenstelling/namen bestuurders:

mw M.A.F. M Gouwetor (voorzitter),

dhr P.J. Aartsen (penningmeester)

mw. I. Verstappen (secretaris)

dhr B. Hendriksen (bibliothecaris)

mw C. Meijers (artistiek beleid)

 

Beloningsbeleid:

De Stichting heeft geen personeelsleden in dienst maar werkt uitsluitend met vrijwilligers. Bestuursleden en vrijwilligers kunnen slechts in aanmerking komen voor vergoeding van zakelijk gemaakte kosten en conform fiscale wet- en regelgeving.

Verslag uitgeoefende activiteiten:

Het verslag over 2014 kunt u hier downloaden of inzien: Inhoudelijk jaarverslag 2015-2016.

 

Financiële verantwoording:

Deze verantwoording t/m 2016 wordt momenteel opgesteld en daarna op deze pagina gepubliceerd. Voor het financieel jaarverslag 2015 zie  Jaarrekening 2015 NHJO en de bijbehorende Toelichting bij de Jaarrekening. De jaarrekenings is gecontroleerd door een kascommissie: Verslag kascommissie.