Op deze pagina staat alle informatie over de status van culturele ANBI  ("Algemeen Nut Beogende Instelling") van de Stichting Noordhollands Jeugdorkest en de bijbehorende stukken.

De Stichting is officieel bij de belastingdienst geregistreerd als culturele ANBI. Zie http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/

Naam:

Stichting Noordhollands Jeugdorkest

RSIN/Fiscaal nummer:

80501 8451

Contactgegevens:

Zie de contactpagina.

Email: info@nhjo.nl

Kvk nr.  41238916

Statutaire zetel: Alkmaar

Doelstelling:

‘de ontwikkeling te bevorderen van een niet professioneel jeugdsymfonieorkest en eventueel een jeugdkoor, samen te stellen uit jongeren tot een leeftijd van ongeveer vijfentwintig jaar en voorts het stimuleren van het musiceren en het waarderen van muziek door de jeugd. De stichting heeft haar werkgebied in de gehele provincie Noord Holland’. (statuten, artikel 2)

Beloningsbeleid:

De Stichting heeft geen personeelsleden in dienst maar werkt uitsluitend met vrijwilligers. Bestuursleden en vrijwilligers kunnen slechts in aanmerking komen voor vergoeding van zakelijk gemaakte kosten en conform fiscale wet- en regelgeving.

Bestuurssamenstelling/namen bestuurders:

Zie de contactpagina.

Beleidsplan:

Zie het Beleidsplan NHJO 2016-2021

Jaarverslag:

Zie: Jaarverslag 2019.

Financiële verantwoording:

Voor het financieel jaarverslag 2019 zie  Jaarrekening 2019 NHJO en de bijbehorende Toelichting bij de Jaarrekening. Merk op dat de begroting is opgesteld vóór het begin van de Coronacrisis; zo is er nog sprake van een  concertreis naar Duitsland in 2020, terwijl inmiddels bekend is dat deze zal worden uitgesteld tot 2021. De jaarrekening is gecontroleerd door een kascommissie: Verslag kascommissie.