ANBI status

Op deze pagina staat alle informatie over de status van culturele ANBI  ("Algemeen Nut Beogende Instelling") van de Stichting Noordhollands Jeugdorkest en van de Stichting Vrienden van het NHJO. Hier vindt U ook de bijbehorende stukken.

Zowel de Stichting NHJO als de Vrienden van het NHJO zijn officieel bij de belastingdienst geregistreerd als culturele ANBI. Zie http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/.

ANBI gegevens Stichting NHJO

Naam:Stichting Noordhollands Jeugdorkest
RSIN/Fiscaal nummer:80501 8451
ContactgegevensZie de Contact pagina
Email:info@nhjo.nl
Kvk nummer:41238916
Statutaire zetel:Alkmaar
Doelstelling:De ontwikkeling te bevorderen van een niet professioneel jeugdsymfonieorkest en eventueel een jeugdkoor, samen te stellen uit jongeren tot een leeftijd van ongeveer vijfentwintig jaar en voorts het stimuleren van het musiceren en het waarderen van muziek door de jeugd. De stichting heeft haar werkgebied in de gehele provincie Noord Holland’ (statuten, artikel 2).
Beloningsbeleid:De Stichting heeft geen personeelsleden in dienst maar werkt uitsluitend met vrijwilligers. Bestuursleden en vrijwilligers kunnen slechts in aanmerking komen voor vergoeding van zakelijk gemaakte kosten en conform fiscale wet- en regelgeving.
Bestuurssamenstelling, namen bestuurders:Zie de Contact pagina
Beleidsplan:Zie het Beleidsplan 2016-2021
Jaarverslag:Zie het Jaarverslag 2020
Financiële verantwoording:Voor het financieel jaarverslag 2020 zie Jaarrekening 2020 NHJO en de bijbehorende Toelichting bij de Jaarrekening. De jaarrekening is gecontroleerd door een kascommissie: Verslag kascommissie.


Merk op dat de begroting 2020 was opgesteld voor het begin van de coronacrisis. Zie de toelichting van de penningmeester voor een verklaring van de verschillen tussen realisatie en begroting.

ANBI gegevens Vrienden NHJO

Naam:Stichting Vrienden van het Noordhollands Jeugdorkest
RSIN/Fiscaal nummer:81611 4754
ContactgegevensZie de Contact pagina
Email:vrienden@nhjo.nl
Kvk nummer:41241945
Statutaire zetel:Alkmaar
Doelstelling:Het doel van de stichting is:
  • het bevorderen van de bloei en het voortbestaan van het Noordhollands Jeugdorkest (NHJO);
  • de belangstelling voor goede muziek, uitgeoefend door jeugdige, enthousiaste en talentvolle musici, te verlevendigen en levendig te houden;
  • het bevorderen van de belangen van het Noordhollands Jeugdorkest;
  • het bevorderen van de muziekbeoefening en de muzikale ontwikkeling van jeugdigen in Noord-Holland in NHJO-verband;
  • het bundelen van de belangen van het concertpubliek van het Noordhollands Jeugdorkest en het bevorderen van de contacten tussen publiek en uitvoerenden;
alsmede alles wat hiermee in de ruimste zin verband houdt (statuten, artikel 2).
Beloningsbeleid:De Stichting heeft geen personeelsleden in dienst maar werkt uitsluitend met vrijwilligers. Bestuursleden en vrijwilligers kunnen slechts in aanmerking komen voor vergoeding van zakelijk gemaakte kosten en conform fiscale wet- en regelgeving.
Bestuurssamenstelling, namen bestuurders:Zie de Contact pagina
Beleidsplan:Zie het Beleidsplan 2018
Jaarverslag:Zie het Jaarverslag 2020
Financiële verantwoording:Voor het financieel jaarverslag 2020 zie Financieel jaarverslag Vrienden 2020. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een kascommissie. De controle over 2020 is nog niet afgerond; voor de controle over 2019 zie Kascontrole Vrienden 2019.

Merk op dat de begroting 2020 is opgesteld vóór het begin van de coronacrisis; deze raakt de Vrienden van het NHJO niet rechtstreeks, maar enige impact valt op dit moment niet uit te sluiten.