De belasting blijkt uw én onze Vriend

Fiscaal voordelig schenken aan het NHJO als goed doel

Zowel het NHJO als de Stichting Vrienden van het NHJO zijn officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen ("ANBI") en, omdat zij voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied, kunnen zij tevens aangemerkt worden als culturele instelling.

Per 1 januari 2012 voldoen zij daarmee aan de vereisten voor de status van  'Culturele ANBI' en hebben donateurs daarmee een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI? Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI's een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Deze maatregel moet nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Naar verwachting is rond de  zomer 2012 hierover meer duidelijkheid. Na goedkeuring van de maatregel hebben donateurs van culturele ANBI's recht op de extra giftenaftrek, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012.

De Wet Inkomstenbelasting 2001 kent 2 soorten aftrekbare schenkingen

Het voordeel van schenken aan ANBI's is dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan uw gift. Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, kunt u meer schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt.

Giftenaftrek wordt fiscaal uitsluitend toegestaan voor giften gedaan aan instellingen die door de Belastingdienst bij beschikking zijn aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI's).

De Wet Inkomstenbelasting 2001 kent 2 soorten aftrekbare giften. Afhankelijk van de vorm waarin zij gedaan zijn, kunnen ze geheel of gedeeltelijk in aftrek komen op het belastbaar inkomen van de donateur. Een schenking is een persoonsgebonden aftrekpost en kan in mindering komen op het inkomen in box I,II of III.

Voor meer uitgebreide informatie en nuttige links kunt u kijken op www.anbi.nl