In 2012 bestond het NHJO 50 jaar. In dat jaar werd ook de website van het NHJO grondig vernieuwd. Ter gelegenheid daarvan schreef onze toenmalige voorzitter, Marianne Gouwetor, onderstaande bespiegeling.

Terugkijkend op 50 jaar NHJO-historie kunnen wij constateren dat ons orkest een stevig fundament heeft en een prominente plaats heeft verworven onder de belangrijkste jeugdorkesten in ons land.

Ongeveer 1.500 jonge muzikanten hebben hier hun eerste belangrijke orkestervaring opgedaan. Tenminste 400 concerten zitten in ons collectieve ledengeheugen opgeslagen. Talloze oud-leden hebben de weg gevonden naar conservatoria, studentenorkesten en dergelijke. Veel beroepsmusici van naam zijn ooit in het NHJO begonnen. We willen dat dit zo doorgaat. Jongeren die op dit niveau hebben leren samenspelen binnen de unieke sfeer van het NHJO, hebben voor hun hele leven veel sociaal-culturele bagage meegekregen. In dit verband zijn de zomer- en winterkampen en enkele buitenlandse tournees onvergetelijk.

Steeds meer jonge musici uit heel Noord-Holland ontdekken de mooie kansen bij ons orkest. Het ledental is gegroeid tot bijna 100. De toekomst zie  er ook artistiek gezien wederom aantrekkelijk uit. Met veel enthousiasme gaan we door met een repertoire dat de laatste jaren kan worden samengevat onder de noemer van Brahms tot Britten, van Mozart tot Mahler en van Strauss tot Sjostakovitsj en meer. Ook klassiekers van een ander genre, zoals werken van Gershwin, Bernstein en speciaal voor het NHJO gecomponeerde stukken, kunnen rekenen op een wervelende uitvoering door het NHJO. Dit rijke gemêleerde repertoire en het hoge artistieke peil van het orkest is de laatste 10 jaar opgebouwd onder de inspirerende leiding van onze dirigent Bas Pollard. Dit zou echter onmogelijk zijn geweest zonder de grote inzet van ons bijzonder gewaardeerde team van zéér toegewijde, vakkundige repetitoren. De ambitieuze programmering kent weinig grenzen en is zowel qua moeilijkheidsgraad als in artistiek opzicht uitdagend en vernieuwend. Dit in combinatie met een gemiddelde leeftijd van 17 jaar, roept bij het concertpubliek en de achterban verwondering, ontroering en veel waardering op.

Vijftig  jaar Noordhollands Jeugdorkest betekent ook 50 jaar lang grote inzet van de in totaal meer dan 150 enthousiaste vrijwilligers. Zonder hen zou dit orkest niet hebben kunnen bestaan. Achter de schermen valt er altijd veel te organiseren en te regelen. Terugblikkend naar de 50 rijke jaren die achter ons liggen, is het voor ons allen een uitdaging een brug te slaan naar een schatrijke muzikale toekomst voor ons geliefde orkest.Portret van Marianne Gouwetor

Marianne Gouwetor
Oud-voorzitter NHJO
April 2012